Home

Graag wil ik mijzelf aan u voorstellen. Mijn naam is Tosca Puffer.

Na vele jaren gewerkt te hebben in het Midden en Kleinbedrijf wilde ik mijzelf op een andere manier nuttig maken. Mijn interesse in de mens en gezondheid werd steeds meer geprikkeld. Door een goede vriendin werd ik aangemoedigd en ben toen een 3 jarige HBO opleiding Ontspanningstherapie gaan volgen. Deze heb ik in 2009 met succes afgerond waardoor ik mijzelf Natuurgeneeskundig Ontspanningstherapeute mag noemen.

Alsof dat nog niet genoeg was, ben ik vervolgens bij de Haagse Academie voor Natuurgeneeswijzen een 4-jarige HBO- beroepsopleiding voor Reflexzonetherapie gaan volgen. Deze opleiding heb ik in juni 2012 met succes afgesloten. Voor mijn scriptie en specialisatie heb ik mij gericht op ADHD, Dyslexie en aanverwante stoornissen. Ik ben aangesloten bij de vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten VNRT en de stichting RBCZ en TCZ. In het kader van de Wkkgz ben ik aangesloten bij de SCAG, Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.

Doordat ik bij VNRT ben aangesloten, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling die door de VNRT is getroffen. Alle relevante informatie daaromtrent vindt u op de site van de VNRT www.vnrt.nl

Behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed.