Reflexzonetherapie

Reflexologie betekent letterlijk weerspiegeling. Het gehele lichaam weerspiegelt zich onder andere op de voeten, de handen en de oren. Op de handen, voeten en oren bevinden zich zogenaamde reflexzones, die corresponderen met alle organen die zich in het lichaam bevinden. Wanneer u ziek of gespannen bent, worden deze punten gevoelig en soms pijnlijk.

Door het bewerken (masseren) van deze reflexzones wordt invloed uitgeoefend op de lichaamsdelen en organen die met de reflexzones in verbinding staan. Wat kunt u verwachten?

Klachtgerichte behandeling:

  • Eerste afspraak, duur ± 90 minuten.
  • Uitgebreid vraaggesprek om uw klachten in kaart te brengen.
  • Beoordelen en in kaart brengen van blokkades op de voeten.
  • Opstellen van het behandelplan.
  • Adviezen om uw herstel te bevorderen.